Imobilul din strada Domnească este o construcţie de la începutul secolului al XX-lea, fiind ridicată la iniţiativa marelui proprietar Ilie Climi. Acesta apare într-un dosar de arhivă drept candidat pe Lista provizorie de persoane din Judeţul Covurlui eligibile la Senat pe perioada de la 1 mai 1911 până la 31 aprilie 1912; în dreptul meseriei apare proprietar, domiciliat în strada Domnească, cu un venit de 44.000 de lei.

Grand Hotel este o clădire în stil compozit, cu elemente de decoraţie neoclasice şi baroce. Ca elemente de arhitectură se remarcă două bovindou-uri, dispuse simetric faţă de intrarea principală şi care sunt bogat decorate, încadrate cu ornamente verticale cu motive geometrice şi florale şi puse în valoare la nivelul streșinii prin frontoane decorative semicirculare. Intrarea principală este accentuată de prezența celor două balcoane de onoare, dispuse la nivelul etajului I şi II, încadrate cu coloane decorative identice cu cele ce încadrează cele două bovindou-uri.

Se remarcă, de asemenea, decorațiile ancadramentelor ferestrelor de la cele două etaje şi ale cornișei. Faţadele nord şi sud prezintă decoraţii realizate după modelele elaborate de arhitecţii locali, care caută să asigure o legătură între faţada principală şi cea secundară, orientată spre strada Logofăt Tăutu. După al doilea război mondial a fost sediu al administraţiei Partidului Comunist, iar după anul 1990 a devenit sediul Primăriei Municipiului Galaţi. Astăzi regăsim clădirea pe lista monumentelor istorice începând cu anul 2004 si sediu al diverselor partide politice